top of page

PRIVACY VERKLARING

Privacyverklaring van Annieta van der Wal - Praktijk voor Huidverbetering

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Annieta van der Wal-Praktijk voor Huidverbetering verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Annieta van der Wal-Praktijk voor Huidverbetering of om een andere reden persoonsgegevens aan Annieta van der Wal-Praktijk voor Huidverbetering, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.


Wij adviseren u om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Annieta van der Wal-Praktijk voor Huidverbetering, Nachtegaal 7 te Zeewolde. KVK nr. 39060072. De salon is bereikbaar via mail: info@annietavanderwal.nl of telefonisch op 036 5225370.

2. Welke gegevens verwerkt Annieta van der Wal-Praktijk voor Huidverbetering en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum.
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig).
c) telefoon nummer, e-mailadres.
d) intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens. e) voor – en na foto’s wanneer nodig.
f) productgebruik van gegeven behandeling.
g) het afhandelen van uw betaling.

2.2 Annieta van der Wal-Praktijk voor Huidverbetering verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
b) uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Annieta van der Wal-Praktijk voor Huidverbetering.

c) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking.
d) uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
e) de informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.
f) voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid en behandelingen worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.
g) Annieta van der Wal-Praktijk voor Huidverbetering is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.

2.3 Informatie verstrekking aan derden:
Annieta van der Wal-Praktijk voor Huidverbetering verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Niet- persoonlijke informatie

Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard. (bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina's die u heeft

bekeken.) Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Annieta van der Wal-Praktijk voor Huidverbetering is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Annieta van der Wal-Praktijk voor Huidverbetering terecht kwam via de website van een derde.

5. Bewaartermijnen

Annieta van der Wal-Praktijk voor Huidverbetering verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen, echter is totale verwijdering pas na 2 jaar mogelijk, vanwege een mogelijke behandeling van een klacht in de Geschillencommissie. Mailadressen ten behoeve van mailing worden wel direct vernietigd. Na deze periode van 2 jaar zullen alle gegevens vernietigd worden. Voor zover dit niet strijdig is met overige wetgeving, zoals bv. belasting wetgeving.

6. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Annieta van der Wal-Praktijk voor Huidverbetering passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

7.1 Via de eigenaresse van Annieta van der Wal-Praktijk voor Huidverbetering kunt u, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Annieta van der Wal-Praktijk voor Huidverbetering zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

7.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

7.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Annieta van der Wal-Praktijk voor Huidverbetering uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

7.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse van Annieta van der Wal-Praktijk voor Huidverbetering, via info@annietavanderwal.nl of via 036 5225370

8. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt middels een formulier in de salon of via de website. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken. Mocht u vragen hierover hebben, neem dan contact op met de eigenaresse.

bottom of page